HONDA VIỆT NAM

HONDA VIỆT NAM

Công ty liên doanh Honda Việt Nam

Được thành lập vào năm 1996, công ty Honda Việt Nam là liên doanh giữa Công ty Honda Motor (Nhật Bản), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan) và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam với 2 ngành sản phẩm chính: xe máy và xe ô tô. Sau gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.

Honda Việt Nam triển khai các phân hệ sau: 

- Giai đoạn 1: Triển khai các phân hệ như sau:

  + FI: Kế toán tài chính

  + CO: Kế toán quản trị

  + MM: Quản lý mua hàng và kho

  + SD: Quản lý bán hàng

  + PP: Quản lý sản xuất

- Giai đoạn 2: triển khai các phân hệ như sau:

  + BIBO: Hệ thống báo cáo quản trị thông minh.

  + BPC:  Lập kế hoạch và Hợp nhất báo cáo tài chính.

Theo

Huyền Linh