VP BANK

VP BANK

Ngân Hàng Việt nam Thịnh Vượng VPBank

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK TRIỂN KHAI SAP ERP
Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017. 

Dự án triển khai SAP ERP cho ngân hàng Việt Nam thịnh Vượng chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Triển khai các phân hệ như sau:

  + FI: Kế toán tài chính

  + CO: Kế toán quản trị

  + MM: Quản lý mua hàng và kho

- Giai đoạn 2: triển khai các phân hệ như sau:

  + FM: Quản lý Ngân sách (budget) cho toàn hàng

  + Workflow: Xây dựng quy trình quy trình phê duyệt mua sắm cho Vpbank theo mô hình RAPID.